Tre Polsdanser Fra Helgeland
String Orchestra - Sheet Music

Item Number: 19845910
4.2 out of 5 Customer Rating
Price reduced from $11.95 to $11.35
Order On Demand
  • Ships in 4 to 6 weeks
Product
Unauthorized duplication hurts music creators. Please ensure you purchase the number of copies needed to accommodate all members of your ensemble.

Taxes/VAT calculated at checkout.

Ensembles
Genres
Formats
Item Types
String orchestra

SKU: H2.MH3253P

Composed by Ulf Skjaeran. Score. Published by Musikk-Husets Forlag (H2.MH3253P).

For strykeorkester.
Partitur
1. Polsdans fra Drevja (opptegnet av Ove Larsen)
Kilde: Ove Larsen; Pols-tradisjonen i Drevja-bygda", artikkel i Arbok for Helgeland 1987, 2.28ff.
Polsdansen er her gjengitt i faksimile med tittelen "Nils-pols nr. 14 etter Ivar Rognryggmo", og Larsen har gjort sin opptegnelse etter et privateid opptak gjort i 1958, hvor Nils Rognrygg spiller fele. Denne artikkelen dreier seg om den karakteristiske "Drevja-polsen", og kan betraktes som et slags "forenklet referat" av Larsens senere doktorgradsdisputas over nettopp dette emnet. Kanskje det mest typiske med "Drevja-Polsen" er de irregulaere taktartene som hyppig forekommer, her skiller Drevja-tradisjonen seg ganske kraftig ut i norsk folkemusikk.

2. Polsdans fra Korgen (opptegnet av Ole Mork Sandvik)
Kilde: Ole Mork Sandvik "Folkemusikken", artikkel i Axel Coldevin (red) "Hemnes og mo Prestegjeld til 1850", s.453ff.
Sandvik var i 1948 pa en to ukers rundreise i Hemnes- og Rana-distriktet pa oppdrag fra Rana Bygdeboks komite. I artikkelen gjengir han foruten sine egne opptegnelser ogsa noen av ovennevnte O.T. Olsen (dennes samling var pa davaerende tidspunkt ikke trykt) og Catharinius Elling (se nedenfor). Hos Kristen Iversen Jamtjord i Korgen fant Sandvik denne litt spesielle polsdansen, som med sin karakteristiske "dam" (forsterket av den doriske seksten), vitner om at svenskegrensen selv i de dager bare var en knapp dagsmarsj unna stedet denne slatten ble opptegnet.

3. Polsdans fra Rana (opptegnet av Catharinius Elling)
Kilde: Sandvik, "Folkemusikken" (se forrige). Som nevnt, har O.M. Sandvik i denne artikkelen ogsa med noen av opptegnelsene til Olsen og Elling. Denne "friske" (Sandviks uttrykk) lille polsdansen er sannsynligvis opptegnet en gang i andre halvdel av 1910-tallet.

Hemnesberget, Nov. 2006.
Ulf Skjaeran.