Prelude and Polonaise
from the Opera The Night before Christmas
by Nikolay Andreyevich Rimsky-Korsakov
Concert Band - Sheet Music

Item Number: 21011123
5 out of 5 Customer Rating
Price reduced from $34.95 to $33.20
Order On Demand
  • Ships in 2 to 3 weeks
See more offers for this item

Taxes/VAT calculated at checkout.

Ensembles
Publishers
Formats
Item Types
Levels
Musical Forms
Concert Band/Harmonie - Grade 4-5

SKU: BT.BMP11095537

From the Opera The Night before Christmas. Composed by Nikolay Andreyevich Rimsky-Korsakov. Arranged by Jörg Murschinski. Classical. Score Only. Composed 2012. 32 pages. Beriato Music #BMP11095537. Published by Beriato Music (BT.BMP11095537).

9x12 inches. English-German-French-Dutch.

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) composed his opera The Night before Christmas in 1894-95. The premiere took place on December 10 1895 in St. Petersburg. The libretto to the opera came from Rimsky-Korsakov himself and is based on a tale by Nikolai Gogol, which some years earlier had already served as operatic material for Pjotr Tchaikovsky. The opera tells the story of Vakula, the blacksmith of a small Ukranian village. He is madly in love with Oxana who demands - as proof of his love - a most unusual Christmas present: the magnificent slippers of the Empress. Knowing full well that, in normal circumstances, he would never be able to fulfil Oxana’s wish, Vakula seekssupernatural assistance and finds it in the shape of the devil, who comes up with a ploy to help him. The devil carries him on his back to St. Petersburg, where during a lavish reception at court Vakula finds an opportunity to present his request to the empress. The Empress actually agrees to Vakula’s wish and hands over her slippers to him. Thereupon he returns to his own village. Here, in the meantime, he had been given up for dead, and Oxana had been plunged into great sorrow as she had come to realise that she also truly loved Vakula. In the end, however, all misunderstandings are resolved and all adversities overcome: Oxana receives her extravagant present, the lovers are united, and the church bells call the villagers to the Christmas service.The vibrant Polonaise is played in the 3rd act of the opera at the entrance of the Empress, whose appearance is anticipated in the prelude by the fanfare motives. The music paints a vivid picture of the party atmosphere and the marvellous décor at the imperial court of St. Petersburg, which Rimsky-Korsakov conjures up in his opera and which can also be played outside of the Advent and Christmas season, for example as an opening piece to any festive concert.

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) componeerde zijn opera De nacht voor Kerstmis in 1894-1895. De première vond plaats op 10 december 1895 in Sint-Petersburg. Het libretto voor de opera was afkomstig van Rimsky-Korsakov zelfen is gebaseerd op een verhaal van Nikolai Gogol, dat een aantal jaren eerder ook al was gebruikt als materiaal voor een opera van Pjotr Tsjaikovski. De opera vertelt het verhaal van Vakula, de smid in een Oekra ens dorpje. Hijis stapelverliefd op Oxana, die als bewijs van zijn liefde een wel zeer ongebruikelijk kerstgeschenk eist: de prachtige muiltjes van de tsarina. Vakula weet heel goed dat hij normaal gesproken de wens van Oxana nooit zal kunnen vervullenen hij zoekt zijn heil bij de duivel, die een plan bedenkt om hem te helpen. De duivel draagt hem op zijn rug naar Sint-Petersburg, waar Vakula tijdens een deftige receptie kans ziet om zijn verzoek aan de tsarina kenbaarte maken. Zij stemt in en geeft hem haar muiltjes. Vervolgens keert hij terug naar zijn dorp. Hier is men er inmiddels van overtuigd dat hij dood is. Oxana is daardoor zeer bedroefd, want ze is gaan beseffen dat ze oprecht van Vakulahoudt. Maar natuurlijk worden uiteindelijk alle misverstanden rechtgezet: Oxana krijgt haar extravagante geschenk, de geliefden worden herenigd en de kerkklokken luiden om de dorpelingen naar de kerstnachtmis te lokken.De levendigePolonaise wordt in de derde akte gespeeld bij de binnenkomst van de tsarina. In de prelude wordt vooruitgeblikt op haar verschijning, door middel van fanfaremotieven. De muziek schildert een levendig beeld van de feestelijkeatmosfeer en het schitterende decor van het hof van de tsaar in Sint-Petersburg. Rimsky-Korsakov creëerde hiermee een stuk dat ook buiten de advent- en kersttijd gespeeld kan worden, bijvoorbeeld als openingswerk voor een

Nikolai Rimsky-Korsakow (1844-1908) komponierte seine Oper Die Nacht vor dem Christfeste in den Jahren 1894/95. Die Uraufführung erfolgte am 10. Dezember 1895 in St. Petersburg. Das Libretto zur Oper stammt von Rimsky-Korsakow selbst und hat eine Erzählung Nikolai Gogols zur Vorlage, welche einige Jahre zuvor bereits Pjotr Tschaikowski als Opernstoff diente.Die Oper handelt von Vakula, dem Schmied eines kleinen ukrainischen Dorfes. Er ist unsterblich in Oxana verliebt; die jedoch fordert als Beweis seiner Liebe ein mehr als ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk: die prächtigen Pantoffeln der Zarin. Wohl wissend, dass er unter normalen Umständen keine Möglichkeithat, Oxanas Wunsch zu erfüllen, sucht Vakula übernatürliche Hilfe und findet sie in Gestalt des Teufels, den er mit einer List dazu bringt, ihm zu helfen. Auf seinem Rücken trägt der Teufel Vakula nach St. Petersburg, wo dieser während eines prunkvollen Empfangs am Hofe die Gelegenheit bekommt, der Zarin sein Anliegen vorzubringen. Tatsächlich gibt die Zarin Vakulas Bitte nach und überlässt ihm ihre Pantoffeln. Daraufhin kehrt er wieder in sein Heimatdorf zurück. Dort wird er inzwischen für tot gehalten, was besonders Oxana in tiefe Betrübnis stürzt, hat sie doch inzwischen erkannt, dass auch sie Vakula aufrichtig liebt. Am Ende lösen sich jedoch alle Missverständnisse und Widrigkeiten auf: Oxana erhält ihr extravagantes Geschenk, die Liebenden finden zueinander, und die Kirchenglocke ruft die Dorfbevölkerung zum weihnachtlichen Gottesdienst. Die brillante Polonaise erklingt im 3. Akt der Oper zum Auftritt der Zarin, deren Erscheinen schon im Vorspiel durch die Fanfarenmotive vorausgeahnt werden kann. Die Musik ist ein klingendes Abbild der feierlichen Atmosphäre und der prunkvollen Szenerie am Zarenhof in St. Petersburg, die Rimsky-Korsakow in seiner Oper heraufbeschwört und kann durchaus auch außerhalb der Advents- und Weihnachtszeit, etwa als Eröffnungsstück eines festlichen Konzertes gespielt werden.

Nikola Rimsky-Korsakov (1844-1908) composa son opéra La Nuit de Noël dans les années 1894-95. Cette oeuvre fut créée le 10 décembre 1895 Saint-Pétersbourg. Signé par Rimski-Korsakov lui-même, le livret s’inspire d’une histoire de Nikola Gogol qui, quelques années plus tôt, avait servi de matériel thématique un opéra de Piotr Ilitch Tcha kovski. The Night before Christmas (La Nuit de Noël) raconte l’histoire de Vakula, le forgeron d’un petit village d’Ukraine. Il est follement amoureux d’Oxana, qui demande, en témoignage de son amour, un cadeau de Noël très inhabituel : les splendides pantoufles de l’impératrice. Parfaitement conscient que, dans descirconstances ordinaires, il n’arriverait jamais réaliser le souhait d’Oxana, Vakula fait appel aux puissances surnaturelles qui, se manifestant sous la forme du diable, lui proposent un stratagème pour l’aider. Le diable porte alors Vakula sur son dos jusqu’ Saint-Pétersbourg où, lors d’une réception somptueuse la cour, Vakula trouve l’occasion de présenter sa requête l’impératrice. Celle-ci fini par y consentir et lui donne ses pantoufles. Il retourne donc son village. Mais son absence avait fait croire qu’il était mort, et Oxana était accablée de chagrin car elle avait pris conscience de l’amour véritable qu’elle portait au forgeron. Finalement, tous les malentendus sont dissipés et tous les obstacles sont surmontés : Oxana reçoit son cadeau extravagant, les amants sont réunis et les cloches appellent les villageois la messe de minuit. La Polonaise est jouée au 3e acte de l’opéra, l’entrée de l’impératrice, dont l’arrivée est anticipée dans le Prélude par des motifs de fanfare. La musique dépeint clairement l’ambiance de fête et le cadre merveilleux de la cour impériale de Saint-Pétersbourg que Rimski-Korsakov évoque dans son opéra. Cette oeuvre peut être interprétée en dehors du temps de l’Avent et de Noël, notamment en ouverture de tout concert festif.