World's Largest Sheet Music Selection

21079035
21079035
21079035

The Seven Divine Properties

By Rob Goorhuis

Be the first! Write a Review
https://www.sheetmusicplus.com/title/the-seven-divine-properties-sheet-music/21079035?ac=1&aff_id=50330

Fanfare and Baritone[s]/Euphonium[s] - Grade 3
Composed by Rob Goorhuis. Solo & Concerto. Score Only. Composed 2013. Gobelin Music Publications #GOB 001197-120. Published by Gobelin Music Publications (BT.GOB-001197-120).

Item Number: BT.GOB-001197-120

9x12 inches. English-German-French-Dutch.

The concept of divine properties features heavily in various ancient religions: these are properties to which man can aspire--through striving towards divine properties one can evolve spiritually and become a better person. This composition is primarily written from an Old Testament perspective. The chosen qualities are as follows: Simplicity, Strength, Truth, Perseverance and Passion.

Op verzoek van Danny Oosterman en naar een idee van Anteun Hoesen schreef Rob Goorhuis een uitdagend werk voor solo-euphonium en blaasorkest, dat de verheven titel The Seven Divine Properties kreeg. Aanleiding voor het ontstaan van deze compositie was het feit dat Andels Fanfare Corps begin 2012 een cd met uitsluitend werken van Rob Goorhuis zou gaan opnemen. In de uitvoering op de betreffende cd speelt Anteun Hoesen de solopartij.In diverse vanuit in de oudheid ontstane religies is het concept 'goddelijke eigenschappen' een rol gaan spelen. Deze eigenschappen hebben in feite betrekking op de mens zelf. De mens zou moeten streven naar het verwerven van goddelijkeeigenschappen om een beter mens te worden. In verschillende godsdiensten worden verschillende eigenschappen nagestreefd. In het christelijk geloof spelen de begrippen geloof, hoop en liefde bijvoorbeeld een belangrijke rol.Deze compositie is geschreven vanuit meer oudtestamentische benadering. De gekozen eigenschappen zijn: eenvoud, blijdschap, vrede, kracht, waarheid, overwinning en passie. Na een korte introductie van het thematisch materiaal worden de diverse kenmerken in muzikale miniaturen verklankt.

Auf Wunsch von Danny Oosterman und nach einer Idee von Anteun Hoesen schrieb Rob Goorhuis ein herausforderndes Werk fur Solo-Euphonium und Blasorchester, das den erhabenen Titel The Seven Divine Properties erhielt. Anlass fur die Entstehung dieser Komposition war die Tatsache, dass das Andels Fanfare Corps Anfang des Jahres 2012 eine CD ausschliesslich mit Werken von Rob Goorhuis aufnehmen sollte. Auf dieser CD spielt Anteun Hoesen die Solostimme in diesem Stuck.Die Idee der "gottlichen Eigenschaften" (divine properties) spielt in diversen Religionen des Altertums eine Rolle. Diese Eigenschaften beziehen sich tatsachlich auf den Menschen selbst. Dieser sollte nach demErlangen der gottlichen Eigenschaften streben, um so ein besserer Mensch zu werden. In verschiedenen Gottesdiensten wird den unterschiedlichen Eigenschaften nachgestrebt. Im christlichen Glauben spielen dabei die Begriffe Glaube, Hoffnung und Liebe eine wichtige Rolle.Diese Komposition wurde eher von einem alttestamentarischen Standpunkt aus geschrieben. Die gewahlten Eigenschaften sind folgende: Einfachheit, Kraft, Wahrheit, Uberwindung und Passion. Nach einer kurzen Einfuhrung des thematischen Materials werden die verschiedenen Eigenschaften in musikalischen Miniaturen vertont.

La notion de proprietes divines occupe une place importante dans plusieurs religions anciennes : des proprietes auxquelles l'homme peut ambitionner - en aspirant aux proprietes divines on peut evoluer en spiritualite et devenir une personne meilleure. Cette composition est ecrite surtout d'une perspective de l'Ancien Testament. Les qualites choisies sont la simplicite, la puissance, la verite, la perseverance et la passion.

Rob Goorhuis wrote this challenging work for solo euphonium with its marvellous title The Seven Divine Properties at the request of Danny Oosterman and after an idea of Anteun Hoesen. In fact, this piece came about because the Andels Fanfare Corps was going to record a CD in early 2012 exclusively with pieces by Rob Goorhuis. Anteun Hoesen plays the solo part in this piece on the CD.The concept of divine properties features heavily in various ancient religions: these are properties to which man can aspire—through striving towards divine properties one can evolve spiritually and become a better person. Different divine properties feature in various religions. Inthe Christian church, the terms Faith, Hope and Love play an important role.This composition is primarily written from an Old Testament point of view. The chosen qualities are as follows: Simplicity, Strength, Truth, Perseverance and Passion. After a short introduction of the thematic material, the various properties are depicted in musical miniatures.

Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.