World's Largest Sheet Music Selection

19873067
19873067
19873067

SAB helt enkelt - Del 2

26 satser fran hela varlden

By Lars Hernqvist

Be the first! Write a Review
https://www.sheetmusicplus.com/title/sab-helt-enkelt-del-2-sheet-music/19873067?ac=1

SAB choir, piano
26 satser fran hela varlden. Composed by Lars Hernqvist. Gudstjanstmusik for SAB. Sanger fran vitt spridda musikaliska traditioner. With Language: English, Latin, Swedish. Published by Gehrmans Musikforlag (GH.GE-11400).

Item Number: GH.GE-11400

185 x 262 mm inches.

Andra delen av SAB -helt enkelt presenterar, i likhet med forsta haftet, sanger fran olika musikaliska traditioner - folklig musik fran Afrika, USA, Skottland, Frankrike, Polen, Marocko, Palestina, Nya Zeeland m.fl. lander. Sefardisk (spansk-judisk) sangskatt liksom svensk visa och folkliga koralmelodier ar representerade; aven musik av klassiska mastare som Mozart, Charpentier, Hassler och Schubert finns med.
Arrangemangen ar gjorda for SAB-kor, anpassade till manga korers verklighet, namligen med farre man an kvinnor. Alla sanger ar forsedda med forslag till anvandning under kyrko aret. Manga av sangerna ar a cappella, men for den som onskar ackompanjera finns ackordanalys.
Flertalet av texterna ar specialskrivna for denna utgava.

Close X

I am a music teacher.