World's Largest Sheet Music Selection

19942717
19942717
19942717

National Edition: Waltzes Op. 18, 34, 42, 64

Series A. Works published during Chopin`s lifetime. Volume XI.

By Frederic Chopin

Be the first! Write a Review
https://www.sheetmusicplus.com/title/national-edition-waltzes-op-18-34-42-64-sheet-music/19942717?ac=1&aff_id=551916

Piano
Series A. Works published during Chopin`s lifetime. Volume XI.. Composed by Frederic Chopin (1810-1849). Edited by Jan Ekier. Chopin National Edition. Classical. Book Only. 80 pages. Polskie Wydawnictwo Muzyczne #PWM51600003. Published by Polskie Wydawnictwo Muzyczne (HL.132358).

Item Number: HL.132358

ISBN 9788389003775. 9.25x12 inches.

Osi ga y szczyty popularno ci, przez wielu uwa ane za arcydzie a, cho zdaniem sceptykow ci y y niebezpiecznie ku salonowo ci. Zaliczane by y, wraz z nokturnami i impromptu, do "kobiecego" nurtu tworczo ci Chopina. W opisach ich charakteru pojawiaj si : lotno , eteryczno , wzmo enie ruchu, arystokratyczno , erotyzm. Dziel si na dwa nurty: towarzyski oraz koncertowy.

Wydanie rod owo-krytyczne zredagowane przez Jana Ekiera i Paw a Kami skiego na podstawie r kopisow, kopii zatwierdzonych przez samego Chopina i pierwszych wyda . Jego celem jest przedstawienie tworczo ci Chopina w autentycznym kszta cie.

Buy Together

$20.95

+

$32.99

Buy both for $53.94

[ { "catalogRefId":"19942717", "quantity":"1" }, { "catalogRefId":"2932090", "quantity":"1" } ]
AddtoCart Print
2932090
Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.