World's Largest Sheet Music Selection

21019305
21019305
21019305

Jericho

By Bert Appermont

Be the first! Write a Review
https://www.sheetmusicplus.com/title/jericho-sheet-music/21019305?aff_id=50330

Fanfare
Composed by Bert Appermont. Concert Piece. Set (Score & Parts). Composed 2002. Beriato Music #BMP2102151. Published by Beriato Music (BT.BMP2102151).

Item Number: BT.BMP2102151

Jericho is the musical translation of the well-known story from the book of Joshua about the capture of the city of Jericho by the Israelites.Part 1 depicts the cruel journey through the desert to Canaan, the promised land. An emotional lamentation for the yearning for a home, for the end of a roaming existence.The capture of Jericho is the theme of part 2. The city cannot be captured immediately and Jehovah orders an impressive army to march around the city for six days. On the seventh day, they marched around the city seven times and the priests blew their trumpets and the people cried so loud that the walls of Jericho came tumbling down. The Jews stormed the city and drove theinhabitants away. The music clearly reveals the marching army and you can hear the walls falling down with a tremendous noise. However, there is quite some artistic freedom in the actual story.A majestic and grand melody subsequently evokes the triumphant emotions that emerged as the fortified city fell (part 3).Following a personal and romantic interpretation, the scene ultimately ends in a typical Jewish feast (part 4) whereby the virtuosity of melodies played by the woodwinds and the passionate rhythms refer to traditional Jewish music. All themes are repeated in this last part in various forms, often simultaneous and in duelling counterpoint. The piece ends with fragments from the main theme of part 1 in major: peace and quiet return at last.

Jericho verklankt het gekende verhaal uit het boek Josue, dat de verovering van de stad Jericho door de Israelieten beschrijft.Deel 1 schildert de onherbergzame tocht door de woestijn naar Kanaan, het beloofde land. Een meeslependklaaglied bezingt de heimwee naar een thuis, naar een einde aan een zwervend bestaan.De verovering van Jericho vormt het thema van het 2de deel. Omdat de stad niet zomaar inneembaar is, trekt op bevel van Jahweh een indrukwekkendelegerstoet zes dagen lang eenmaal rond de stad. De zevende dag doen ze deze rondgang zeven keer en blazen de priesters zo luid mogelijk op de bazuinen terwijl het volk schreeuwt uit alle macht waardoor de muren van Jericho instorten.De Joden stormen hierop de stad in en verjagen alle bewoners. Muzikaal kan je duidelijk een marcherende legerkaravaan herkennen en hoor je hoe de muren instorten door een oorverdovend geluid, hoewel het verhaal niet helemaalletterlijk wordt weergegeven.Een majestueuze en grootse melodie drukt daarop het overwinningsgevoel uit dat ontstaat na de verovering van de omwalde stad. (deel 3)Naar een persoonlijk geromantiseerd idee mondt dit tenslotte uit ineen typisch Joods volksfeest (deel 4) waarbij virtuoze melodieen in de houtblazers en opzwepende ritmes verwijzen naar traditionele Joodse muziek. Alle thema's komen in dit laatste deel terug in verschillende gedaantes, vaakook gelijktijdig in duellerend contrapunt. Het geheel eindigt met enkele flarden van het hoofdthema uit het eerste deel in majeur: de rust is gevonden.

Jericho setzt die bekannte Geschichte aus dem Buch Josua musikalisch um, das die Eroberung der Stadt Jericho durch die Israeliten beschreibt.Der erste Satz schildert den Zug durch die unwirtliche Wuste nach Kanaan, das gelobte Land. Ein hinreissendes Klagelied besingt das Heimweh, die Suche nach einem Zuhause, nach einem Ende des Herumziehens.Die Eroberung von Jericho bildet das Thema des zweiten Satzes. Weil die Stadt nicht so einfach einzunehmen ist, ziehen auf Befehl von Jahwe an sechs Tagen die israelitischen Soldaten je ein Mal um die Stadt. Am siebten Tag machen sie diese Runde sieben Mal. Dabei blasen die Priester so laut wie moglich auf ihren Posaunen, das Volk schreitmit aller Kraft, wodurch die Mauern von Jericho schliesslich einsturzen. Die Juden sturmen daraufhin die Stadt und verjagen alle Einwohner. Musikalisch sind deutlich die marschierenden Soldaten zu erkennen und auch die Mauern horen wir mit ohrenbetaubendem Larm einsturzen. Die Geschichte wird allerdings nicht ganz buchstabengetreu wiedergegeben.Eine majestatische, grossartige Melodie druckt daraufhin das Siegesgefuhl aus, das nach der Eroberung der ummauerten Stadt herrscht (Teil 3).Nach einer personlichen, verklarten Idee mundet dies schliesslich in ein typisch judisches Volksfest (4. Satz), wobei virtuose Melodien bei den Holzblasern und aufpeitschende Rhythmen auf die traditionelle judische Musik verweisen. Alle Themen wiederholen sich in diesem letzten Satz in verschiedener Form � haufig auch gleichzeitig in einem kontrapunktischen Wettstreit. Das Stuck endet mit einigen Fragmenten des Hauptthemas aus dem ersten Satz in Dur: Die Ruhe ist gefunden.

Jericho met en musique la celebre histoire du livre de Josue qui decrit la prise de la ville de Jericho par les Israelites.La premiere partie depeint linexorable traversee du desert a destination de la terre promise, la terre de Canaan. Une cantilene entrainante celebre le mal du pays, lenvie de mettre fin a une existence faite derrance.La prise de Jericho constitue le theme de la deuxieme partie. La tache savere difficile ; six jours durant, une impressionnante armee commandee par Jehovah encercle la ville. Le septieme jour, larmee fait sept fois le tour de la ville. Les pr?tres soufflent dans leurs trompettes et le peuple crie a tel point que les murs de Jerichofinissent par seffondrer. Les Juifs en profitent pour prendre la ville dassaut et en chasser tous les habitants. Dun point de vue musical, on reconnait clairement les bruits de bottes dune armee marchant au pas et les murs seffondrer dans un fracas assourdissant, et ce bien que lhistoire ne soit pas retracee litteralement.Une melodie a la fois majestueuse et grandiose traduit le sentiment de victoire ressenti a la suite de la prise de la ville fortifiee (troisieme partie).Une oeuvre romancee qui debouche finalement sur une f?te populaire juive (quatrieme partie), o? les melodies virtuoses des bois et les rythmes entrainants renvoient a la musique traditionnelle juive. Tous les themes reviennent sous differentes formes dans cette derniere partie, souvent m?me tous ensemble dans un contrepoint de contrastes. Au final, le theme principal de la premiere partie revient par bribes en majeur : le calme est retrouve.

Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.