World's Largest Sheet Music Selection

21097189
21097189
21097189

Catedrales

By Bert Appermont

Be the first! Write a Review
https://www.sheetmusicplus.com/title/catedrales-sheet-music/21097189?aff_id=50330

Brass Band
Composed by Bert Appermont. Score Only. Composed 2008. Beriato Music #BMP8087414. Published by Beriato Music (BT.BMP8087414).

Item Number: BT.BMP8087414

Cathedrals have always appealed to the imagination. Hundreds of years of manpower have been invested in their building and it is not for nothing that today they represent imposing symbols of architecture and history. The cathedral is also a great source of inspiration for compositions, drawing on a full palette of acoustic echo effects, Gregorian melodies and organ based choral themes.The work Catedrals opens with a five tone motif using double tonguing which resonates through space. Then comes a Gregorian antiphonal theme Salve Regina which is heard in the euphonium and later combines with the opening motif. The quicker passage that follows is basedentirely on the intervals in the motif which by now has added rhythmic variations and develops in different forms, including a fugue. The work then builds towards its first climax, from which unusual muted sounds emerge creating an atmosphere shrouded in mystery.Gradually, more melodious fragments are added to the Gregorian antiphonal theme which develops into an expansive choral, emulating the organ and which rises above the sound mass. The work grows more powerful and brilliant in sound until it culminates in a short and explosive finale wherein elements from the whole work come together.

Opzet: Een kathedraal spreekt tot de verbeelding: honderden jaren lang werd er met man en macht gewerkt om het bouwwerk klaar te krijgen, niet voor niets zijn het tot op vandaag imposante schouwspelen van bouwkunst en geschiedenis.De kathedraal was dan ook een dankbare inspiratiebron om een werk te componeren vol akoestische echo-effecten, gregoriaanse melodieen en orgelachtige koraalthema's. Het werk opent met een vijftoonsmotief in dubbele tongslag datdoor de ruimte (na)galmt.Daarop weerklinkt de gregoriaanse antifoon Salve Regina in de euphonium, even later gecombineerd met het openingsmotief. De snelle passage die volgt is volledig gebaseerd op de intervallen van dit motiefdat nu ritmisch gevarieerd is en in diverse gedaantes verwerkt wordt (o.a. als een fugatisch thema). Het werk bouwt op naar een eerste hoogtepunt, waaruit geheimzinnige gedempte klanken komen die een mystieke en geheimzinnige sfeeroproepen. Langzaamaan zetten steeds meer melodische fragmenten van het gregoriaanse antifoon in, tot dit thema als een groots koraalthema (als een orgel) boven de klankmassa uitstijgt. Het geheel klinkt steeds krachtiger en briljantertot het uitmondt in een korte spetterende finale waarin alle elementen van het werk samenkomen. Opmerkingen voor de uitvoering:In het eerste deel wordt het akoestisch effect van een kathedraal nagebootst. D.w.z. dat de antwoordenvan het vijftoonsmotief die een fractie later komen verzachten in hun uiteinde (dim.), zoals ook met de echo in een kathedraal zou gebeuren. De antwoorden zouden ook net telkens iets zachter moeten gespeeld worden om eenoptimaal echo-effect te bekomen.De tempoverhouding tussen maat 1 en maat 30 is 3/2. De motieven vanaf maat 45 klinken op die manier even snel als in het begin (maar zijn uiteraard anders genoteerd). Wanneer het tempo terug naar presto

Kathedralen beflugeln seit jeher unsere Fantasie. Mehrere Jahrhunderte lang hat das Schaffen dieser Bauwerke gedauert, welches sich heute in den atemberaubenden Denkmalern unserer Architektur und unserer Geschichte wiederspiegelt. Viele Kompositionen entstehen auch in den grossartigen Kathedralen, da man in ihnen eine aussergewohnliche Bandbreite an akustischen Klangen und Klangeffekten vorfindet. Diese wurden auch bereits fur gregorianische Chorale und Orgelmelodien genutzt.Das Werk Catedrals wird von einem Funfklang Motiv eroffnet, welches, dargeboten vom Effekt der Doppelzunge, durch die Atmosphare flirrt. Hier ertont nun im Euphonium das gregorianisch antiphonischeThema Salve Regina, welches sich schliesslich mit dem Eroffnungsthema vereint. Die nun folgende schnellere Passage stutzt sich ausschliesslich auf die Intervalle des Motivs, welches jetzt rhythmisch variiert wird und sich bis hin zu einer Fuge weiter entwickelt. Das Werk mundet in seinem ersten Hohepunkt, aus dem ungewohnlich gedampfte Klange im Raum stehen bleiben, was eine mystische Stimmung hervorruft.Das gregorianisch antiphonische Thema wird durch immer mehr Melodiefragmente erweitert und schliesslich erklingt ein grossartiger, die Orgel nachahmender Choral, der aus dem allgemeinen Klangteppich hervortritt. Das Werk erklingt immer kolossaler und prachtiger, um schliesslich in einem kurzen aber gewaltigen Finale zu munden, in dem sich alle Elemente des Werkes vereinen.

Principe:Les cathedrales excitent l'imagination : pendant des centaines d'annees, des hommes se sont donne toutes les peines du monde pour achever ces edifices, et ceux-ci restent aujourd'hui les temoins imposants de l'architecture et de l'histoire. La cathedrale representait par consequent une excellente source d'inspiration pour composer une oeuvre pleine d'effets acoustiques d'echo, de melodies gregoriennes et de themes d'orgue choraux.L'oeuvre ouvre sur un motif a cinq tons en double slap qui resonne a travers l'espace comme par un effet d'echo. Ensuite retentit l'antienne gregorienne << Salve Regina >>, jouee a l'euphonium, combinee peu apres avec lemotif d'ouverture. Le passage rapide qui suit est entierement base sur les intervalles de ce motif, qui est a present rythmiquement varie et incorpore sous des formes diverses (notamment en tant que theme de fugue). L'oeuvre s'eleve vers un premier moment fort, qui laisse entendre de mysterieux sons etouffes qui evoquent une atmosphere mystique et mysterieuse.Petit a petit apparait un nombre toujours croissant d'extraits melodiques de l'antienne gregorienne, jusqu'a ce que ce theme, comme une orgue, surgisse de la masse sonore comme un grandiose theme choral. L'ensemble rev?t un son de plus en plus puissant et brillant, jusqu'a ce que tout cela aboutisse a un final court mais eclatant, dans lequel se trouvent reunis tous les elements de l'oeuvre.Remarques pour l'execution:Dans la premiere partie, c'est l'effet acoustique d'une cathedrale qui est imite, c'est-a-dire que les reponses du motif a cinq tons, qui arrivent une fraction plus tard, s'attenuent sur leur fin (dim.), comme le ferait l'echo dans une cathedrale. Les reponses devraient elles aussi ?tre jouees a chaque fois un soupcon moins fort, afin d'obtenir un effet d'echo optimal.Le rapport de tempo entre la mesure 1 et la mesure 32 est de 3/2. Ce faisant, les motifs a partir de la mesure 45 semblent aussi rapides qu'au debut (mais sont evidemment notes differemment). Lorsque le tempo passe

Cathedrals have always appealed to the imagination. Hundreds of years of manpower have been invested in their building and it is not for nothing that today they represent imposing symbols of architecture and history. The cathedral is also a great source of inspiration for compositions, drawing on a full palette of acoustic echo effects, Gregorian melodies and organ based choral themes.The work Catedrals opens with a five tone motif using double tonguing which resonates through space. Then comes a Gregorian antiphonal theme Salve Regina which is heard in the euphonium and later combines with the opening motif. The quicker passage that follows is basedentirely on the intervals in the motif which by now has added rhythmic variations and develops in different forms, including a fugue. The work then builds towards its first climax, from which unusual muted sounds emerge creating an atmosphere shrouded in mystery.Gradually, more melodious fragments are added to the Gregorian antiphonal theme which develops into an expansive choral, emulating the organ and which rises above the sound mass. The work grows more powerful and brilliant in sound until it culminates in a short and explosive finale wherein elements from the whole work come together.

Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.