World's Largest Sheet Music Selection

19845644
19845644
19845644

Breaking Out Making Music

By Ole Henrik Giortz

Be the first! Write a Review
https://www.sheetmusicplus.com/title/breaking-out-making-music-sheet-music/19845644?ac=1

Piano
Composed by Ole Henrik Giortz. Published by Musikk-Husets Forlag (H2.MH2718).

Item Number: H2.MH2718

For piano.

Pop, funk, jazz, blues, ballads, latin, Ab und zu.
"FRA FORORDET:"

Om intensjonene med utgivelsen:
Jeg har funnet fram til et utvalg komposisjoner skrevet mellom1981 og 1987, hvorav de fleste har blitt utgitt pa CD/LP. Mitt onskemed samlingen er at man som utover kan finne musikk som faller i smak,at den er lett tilgjengelig, men samtidig med nok substans til at manfaR lyst til a forske videre i materialet. Saledes haper jeg atkomposisjonene med sine sma kommentarer, kan fungere som infallsvinkelog metode til a skrive musikk innen denne genre!.

Om komposisjonene:
Jeg har her valgt ti komposisjoner, som jeg mener viserforskjellige harmoniske innfallsvinkler til det a skrive musikk innendenne sa vidt store genre, samlet under fellesbetegnelsen "jazz-rock". I det ligger at harmoniene og delvis melodiene er forankret i jazz,mens rytmikken og "grooven" har utspring i rockemusikken. Tanken erogsa at akkordprogresjonene og formen skal utgjore en spennendeplattform a improvisere over.
Verd a merke seg er jazzens bruk av firklanger, i kontrast tilgitarrockens treklanger, og hvor man her soker a kombinere de to.Typisk er ogsa at man orienterer seg mer mot akkordskjemaene ennmelodiene, nar man improviserer innen denne genre.
Selv om flere av komposisjonene er skrevet til tekster, har jeg valgtlater som jeg mener star utmerket alene som instrumentale numre!

Oslo, februar 1997
Ole Henrik Giortz

Innhold:


Breaking Out
Gisela
Aparte
Sparks
My life has turned to blue
No more blues
Thoughts for Autumn
Sappho's song
Given Time
At the Carneval.

  • Breaking Out 
  • Gisela 
  • Aparte 
  • Sparks 
  • My life has turned to blue 
  • No More Blues 
  • Thoughts for Autumn 
  • Sappho's song 
  • Given Time 
  • At the Carneval 
Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.