World's Largest Sheet Music Selection

19942717

National Edition: Waltzes Op. 18, 34, 42, 64

By Frederic Chopin

Watch
Detailed Description

Piano
Series A. Works published during Chopin`s lifetime. Volume XI.. Composed by Frederic Chopin (1810-1849). Edited by Jan Ekier. Chopin National Edition. Classical. Book Only. 80 pages. Polskie Wydawnictwo Muzyczne #PWM51600003. Published by Polskie Wydawnictwo Muzyczne (HL.132358).

Item Number: HL.132358

ISBN 9788389003775. 9.25x12 inches.

Osi ga y szczyty popularno ci, przez wielu uwa ane za arcydzie a, cho zdaniem sceptykow ci y y niebezpiecznie ku salonowo ci. Zaliczane by y, wraz z nokturnami i impromptu, do "kobiecego" nurtu tworczo ci Chopina. W opisach ich charakteru pojawiaj si : lotno , eteryczno , wzmo enie ruchu, arystokratyczno , erotyzm. Dziel si na dwa nurty: towarzyski oraz koncertowy.

Wydanie rod owo-krytyczne zredagowane przez Jana Ekiera i Paw a Kami skiego na podstawie r kopisow, kopii zatwierdzonych przez samego Chopina i pierwszych wyda . Jego celem jest przedstawienie tworczo ci Chopina w autentycznym kszta cie.

For more details go to Product Detail Page

In Stock

Usually leaves our warehouse:
Within 24 hours

Price: $20.95

Save 5% when you buy 2 or more copies of this item.

{ "catalogRefId":"19942717", "productId":"prod19942717" } { "catalogRefId":"19942717", "productId":"prod19942717" }

Close X

By signing up you consent with the terms in our Privacy Policy

I am a music teacher.