Band Time Christmas
Baritone/Euphonium BC 1, 2
by Robert van Beringen
Concert Band - Sheet Music

Item Number: 16634588
5 out of 5 Customer Rating
Price reduced from $9.00 to $8.10
In Stock
 • Ships in 24 hours
Product
Unauthorized duplication hurts music creators. Please ensure you purchase the number of copies needed to accommodate all members of your ensemble.

Taxes/VAT calculated at checkout.

Concert Band - very easy-easy

SKU: HL.44006996

Baritone/Euphonium BC 1, 2. Arranged by Robert van Beringen. De Haske Play-Along Book. Christmas. Softcover. Composed 2006. 40 pages. De Haske Publications #1064108. Published by De Haske Publications (HL.44006996).

ISBN 9789043125420. UPC: 884088154370. 9x12 inches. English-German-French-Dutch.

De serie Band Time omvat een aantal boeken met eenvoudige samenspeelstukken voor jeugdorkest. Band Time Christmas is bedoeld voor het eerste leerjaar en bevat vierstemmige arrangementen van bekende internationale kerstliederen.De moeilijkheidsgraad loopt parallel aan het eerste deel van de methode Horen, lezen & spelen. De eerste vijf bewerkingen hebben een oplopende moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met les 6 t/m 9. Deze kunnen dan ookin de kersttijd van het eerste leerjaar worden uitgevoerd. Band Time is geschikt voor diverse bezettingen (zowel harmonie, fanfare als brassband), mits u de stemmen op een slimme manier verdeelt. In de boekjes voor tromboneen bariton/euphonium/basklarinet zijn twee stemmen afgedrukt om bij vierstemmigheid en bij een beperkte bezetting van de basinstrumenten toch de juiste stemverdeling te kunnen maken. Bij de serie is een cd verkrijgbaar die hetde leerlingen mogelijk maakt om thuis met een echt orkest te spelen. Zo is resultaat in een mum van tijd gegarandeerd!

Band Time Christmas enthalt vierstimmige Bearbeitungen bekannter internationaler Weihnachtslieder von Robert van Beringen und eignet sich fur das erste Jahr im Jugendblasorchester.Der Schwierigkeitsgrad der Stucke entspricht dem Stoff des ersten Bandes der Instrumentalschule Horen, lesen & spielen.Die ersten funf Bearbeitungen steigen im Schwierigkeitsgrad parallel zum Lernfortschritt der Lektionen 6 bis 9 an. So konnen sie gerade zur Weihnachtszeit wahrend des ersten Unterrichtsjahres mit dieser Schule, aber auch unabhangig davon, gespielt werden. Eine motivierende Erfahrung!

BAND TIME Christmas est concu pour la premiere annee de classe d'orchestre et contient des arrangements a quatre voix de chants de Noel mondialement celebres. La difficulte des pieces augmente en suivant la meme progression que le premier volume de la methode Ecouter, lire & jouer. Les cinq premiers arrangements suivent la progression des lecons 6 a 9. Il est donc possible de les interpreter des la fin du premier trimestre (Noel). Cette collection est accompagnee d'un compact disc (vendu separement) pour permettre a vos jeunes musiciens de jouer a la maison avec un vrai orchestre. Ceci garantit des resultats plus rapides ! BAND TIME Christmas : ideal pourles Orchestres Juniors !

BAND TIME Christmas e pensato per il primo anno di orchestra e contiene arrangiamenti a quattro voci di canti di Natale conosciuti in tutto il mondo. La difficolta dei brani aumenta seguendo la stessa progressione del primo volume del metodo Ascolta, Leggi & Suona. I primi cinque arrangiamenti seguono la progressione delle lezioni da 6 a 9. E' dunque possibile eseguirle alla fine del primo trimestre (Natale). Questa collana e accompagnata da un CD (venduto separatamente) per consentire ai giovani musicisti di suonare a casa con una vera banda. Cio garantisce risultati piu rapidi! BAND TIME Christmas: l'ideale per orchestre junior!

 • Deck the Halls
 • Up on the Housetop
 • Jingle Bells
 • The Little Drummer Boy
 • Lift Up Your Heads, Ye Mighty Gates
 • Christmas Time: 1. Fanfare
 • Christmas Time: 2. Intermezzo
 • Christmas Time: 3. Finale
 • Ring, Bells, Go Ting-A-Ling-A-Ling!
 • We Wish Your A Merry Christmas
 • Christmas Non Stop
 • Silent Night