World's Largest Sheet Music Selection

19873067
19873067
19873067

SAB helt enkelt - Del 2

26 satser fran hela varlden

By Lars Hernqvist

Be the first! Write a Review
http://www.sheetmusicplus.com/title/sab-helt-enkelt-del-2-sheet-music/19873067?ac=1

SAB helt enkelt - Del 2 (26 satser fran hela varlden). Composed by Lars Hernqvist. For SAB choir, piano. Gudstjanstmusik for SAB. Sanger fran vitt spridda musikaliska traditioner.. Language: English, Latin, Swedish. 44 pages. Published by Gehrmans Musikforlag (GH.GE-11400).

With Language: English, Latin, Swedish. 185 x 262 mm inches.

Andra delen av SAB -helt enkelt presenterar, i likhet med forsta haftet, sanger fran olika musikaliska traditioner - folklig musik fran Afrika, USA, Skottland, Frankrike, Polen, Marocko, Palestina, Nya Zeeland m.fl. lander. Sefardisk (spansk-judisk) sangskatt liksom svensk visa och folkliga koralmelodier ar representerade; aven musik av klassiska mastare som Mozart, Charpentier, Hassler och Schubert finns med.
Arrangemangen ar gjorda for SAB-kor, anpassade till manga korers verklighet, namligen med farre man an kvinnor. Alla sanger ar forsedda med forslag till anvandning under kyrko aret. Manga av sangerna ar a cappella, men for den som onskar ackompanjera finns ackordanalys.
Flertalet av texterna ar specialskrivna for denna utgava.

Buy Together

$24.53

+

$29.74

15% off
We recommend purchasing
SAB helt enkelt - Del 2
with
Vocalize!

Buy both for $54.27

AddtoCart Print
19884253